Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών

Στη PHILCO είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων μας. Για το λόγο αυτό σας εξασφαλίζουμε εγγύηση 3 ετών

Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή μόνον, ισχύει για 3 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, που αποδεικνύεται από το Δελτίο Αποστολής ή το Δελτίο Λιανικής Πώλησης του καταστήματος. Η μηχανογραφημένη απόδειξη αγοράς ή το πρωτότυπο δελτίο αποστολής της συσκευής μπορεί να αποτελέσουν αποδεικτικό εγγυήσεως, εφόσον είναι σωστά συμπληρωμένα και αναγράφουν τα στοιχεία του αγοραστή.

Η εγγύηση προορίζεται στην δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση κατά την απόλυτη κρίση της εταιρίας, κάθε ελαττωματικού μέρους ή εξαρτήματος και στην επαναφορά της συσκευής σε ομαλή λειτουργία, αποκλειόμενης της αντικατάστασής της καθώς και κάθε άλλης αξίωσης. Τυχόν αντικαθιστώμενα μέρη ή ανταλλακτικά επιστρέφονται στην εταιρία.

Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα ή ευπαθή υλικά όπως λαμπτήρες, κρύσταλλα και πλαστικά καθώς και βλάβες ή φθορές που προέρχονται από κακή χρήση ή μεταχείριση, λανθασμένη σύνδεση ή εγκατάσταση, ξένο σώμα, επέμβαση τρίτων, πτώση τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος ή κεραυνούς. Επίσης  η συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση για επαγγελματική χρήση. Η εγγύηση καθίσταται άκυρη αν η συσκευή έχει ανοιχτεί ή πειραχτεί από μη εξουσιοδοτημένο ή εγκεκριμένο τεχνικό της ΛΩΖΟΣ ΑΕ, χρήση μη αυθεντικών αναλωσίμων και εξαρτημάτων, καθώς και αν έχει υποστεί παραποίηση των αριθμών σειράς ή των παραστατικών αγοράς.

Κάθε επισκευή γίνεται στα συνεργεία της εταιρίας , όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει την συσκευή με έξοδα και ευθύνη του. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνει από την εταιρία μας, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει τα έξοδα μεταφοράς. Εάν ο πελάτης επιθυμεί την επισκευή στο σπίτι του και εφ’ όσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, τότε επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης ή απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται και με έξοδα επίσκεψης. Η ΛΩΖΟΣ ΑΕ απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη από ζημιές που μπορεί έμμεσα ή άμεσα να συμβούν σε πρόσωπα, αντικείμενα ή κατοικίδια ζώα ως συνέπεια αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες του εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης προϊόντος.

Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνον και εφ’ όσον το απόκομμα επιστραφεί συμπληρωμένο στην εταιρία μέσα σε  30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς με σφραγίδα- υπογραφή του καταστήματος και εφ’ όσον δεν έχουν διορθωθεί οι όροι ή τα στοιχεία τη από οποιονδήποτε.

Επέκταση εγγύησης 5 ετών

Eπεκτείνετε την εγγύηση των συσκευών PHILCO για 2 επιπλέον χρόνια.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε 5 χρόνια εγγύηση σε προνομιακή τιμή.

Η υπηρεσία ολοκληρώνεται μέσα σε 3 λεπτά μέσω του υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο, καταχωρήστε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία της συσκευής σας και θα σας καλέσουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.